Pionen blommar dåligt

Fråga: Varför blommar inte min pion?

Svar: Det finns många orsaker:

  • Roten har hamnat för djupt – ögonen på en örtartad pion ska inte sitta djupare än 3–5 cm under jordytan.
  • Pionroten har bästa förutsättningar att etablera sig om den planteras på hösten. Om man planterar på andra tider kommer den att riskera att ta näring från de tjocka lagrande rötterna och orkar då inte blomma de kommande åren. Läs mera här: https://pionisten.se/odlingsrad-ortartade-pioner/
  • Den rot du köpt är för liten för att orka både växa, etablera sig (skapa sugrötter) och blomma. Den satsar alltid i första hand på roten för att överleva.
  • När man planterar en pion ska man se till att den får minst 6 timmar ljus varje dag. Får den mindre, kan plantan bli ranglig och blomma sämre eller blomningen uteblir helt och hållet.
  • Vid plantering blandas näringsrikjord, typ rosjord, med den befintliga jorden i rabatten. Kogödsel i botten av gropen, sedan jord blandad med en näve benmjöl. Överst den näringsberikade rabattjorden.
  • Placeringen av en pion bör vara i en upphöjd rabatt, minst 5–10 cm upphöjt för dräneringens skull. Blir det för vått runt pionen får de lätt gråmögel och det hämmar eller rentav dödar plantan.
  • Närings- och utrymmesbrist. Plantera pionen på ett ordentligt avstånd från träd och buskar som kan sno näring och rotutrymme från den. Se också till att planteringsavståndet till större perenner och andra pioner är minst en meter.

 

Leena Liljestrand och Morgan Holdar, Svenska Pionsällskapet 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar