Tomat i kruka

Fråga: Planterade Tiny Tim  i slutet på januari. Nu står dom i krukor som är ca 18cm. Dom har fått blomknoppar men knopparna vill inte slå ut. Undrar om ni kanske har tips o råd. Jag ger gödning 1gång/v.

Svar: Kväve behöver tomatplantorna för att växa och bilda blad. Om vi ger dem för mycket kväve innan plantorna blommar och bildar kart kan blomningen påverkas. Tomatplantan ägnar sig mest åt att växa och hoppar över att bilda blommor eller också slår inte blommorna ut. Tycker du ska vara försiktig med näringstillförseln tills du fått kart på första blomklasen och fler blommande klasar. Då kan du sätta plantan i en större kruka men plantjord och sedan börja gödselvattna en gång per vecka.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2021

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar