Hur kan jag få knubbigare tomatplantor?

FRÅGA: Varje vår sår jag körsbärstomater, t ex ’Sungold’, som får stå inomhus med växtbelysning, tills det går att sätta ut dem i kallväxthuset. Jag sår dem i slutet på mars–början på april. Stammen hinner bli rätt lång innan de kommer ut, speciellt om det är en kall vår och därmed sen utplantering. Väl på plats i växthuset sätter de inte några blommor förrän de blivit 120–130 cm höga och när de når taket är det bara två klasar på varje planta. Hur kan jag få tomaterna att blomma på lägre höjd?

SVAR: Många körsbärstomater är, som ’Sungold’, högväxande, rankande tomater och vill bli långa. Din nuvarande såtid borde fungera, men sår du något senare har det naturliga ljuset ökat och plantorna behöver inte sträcka sig mot ljuset i samma omfattning.

Kanske har du din växtbelysning på för långt avstånd från plantorna? Rekommendationen är ca 10–20 cm från plantorna, beroende på ljuskälla. Viktigt är även att försöka hålla nere nattemperaturen (ca 15 grader) när plantorna kommit upp. I bra ljus och lägre temperatur blir plantorna knubbigare.

För att kunna plantera ut dem i rätt tid, innan de ränner i väg inne, rekommenderas frostvakt i växthuset, vilket verkligen skulle underlätta kalla vårar. Man kan även täcka med fiberduk eller bubbelplast i växthuset, för att skydda plantorna mot kvardröjande vårkyla och brännande sol.

Plantera med fördel tomatplantorna djupt. Nya rötter bildas från stammen och plantorna blir kraftigare, och plantan initialt kortare. Det går även att toppa plantorna och sedan leda upp två nya skott (eller ta bort den ena, toppen kan sättas som stickling och vips har du en ny planta). Men toppning senarelägger blombildningen något, men med två toppar blir det dubbla blomklasar på lägsta nivå. Det var några tips!

Lise-Lotte Björkman

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar