Maskar på klematisen

Fråga: Vad gör jag åt maskar som äter upp bladen på min klematis. Jag har sprutat flera gånger med såpa. Jag har hejdat dem tror jag men varje dag upptäcker jag nya.

Svar: Det är klematisbladstekelns larver som äter upp bladen på din klematis. Det du kan göra nu är att klämma ihjäl så många som möjligt eller skaka ner dem på ett skynke och ta död på dem så att de inte kryper ner i jorden och förpuppar sig. Det är från jorden som nya steklar kläcks nästa vår för att lägga ägg på de unga nya skotten. Till våren ska du kolla skotten extra noga och så fort du upptäcker små knottror på skotten så klipper du bort skottet. För i dessa knottror har stekeln lagt sina ägg. Får man bort dessa blir det alltså inga larver. Och plantan skjuter snart nya skott även om blomningen kan bli lite försenad.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2006

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar