Varför blir det inte blomkålshuvuden?

FRÅGA: Jag har dragit fram blomkålsplantor från frö. Plantorna har vuxit hela sommaren i växthus. Det blev stora fina blad, men ingen blomkål. Vad beror detta på?

SVAR: Blomkålshuvuden kan vara lite knepiga att få fram. De har lång utvecklingstid och behöver jämna förhållanden med avseende på vatten, näring och temperatur för att utveckla huvuden. Ja ibland har man gett upp hoppet, när huvuden plötsligen är där, då gäller det att skörda innan huvudena går i blom. Torka och höga temperaturer kan störa utvecklingen och jag förmodar att det varit varmt i växthuset, ja även på friland har blomkålen trilskats denna varma och torra sommar. Jag rekommenderar dig att till nästa år odla dem på friland under insektsnät, på en lucker och gödslad jord. Du undviker växthusets temperaturtoppar, får en större jordvolym som buffrar för en jämnare vatten- och näringstillgång till plantorna. Så och förkultivera lite olika sorter med olika utvecklingstid, för skörd i omgångar.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 6 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar