Missfärgade blad på ek, snedstreckad ekstyltmal

Fråga:
Vad är det som har missfärgat bladen på alla ekar i omgivningen?

Svar:
Detta är angrepp av snedstreckad ekstyltmal. Den lägger sina ägg på ekblad i maj. Larverna gör gångar i bladen som blir till en blåsor, därav de gråvita bladen. När larven ätit sig mätt släpper den ner sig i marken och förpuppas. Där kläcks de vuxna malarna i slutet av sommaren för att söka sig sig till övervintringsplatser i barkspringor men även inomhus. Så småningom torkar blåsan in och bladen torkar och blir bruna. Det kan se riktigt tråkigt ut vissa år för malen verkar komma i cykler. Men ekarna tar inte skada om den inte är försvagad av andra orsaker. Så man behöver inte vidta några åtgärder utan låta naturen ha sin gång. Ett rikt fågellivet kan dock minska angrepp eftersom malarna äts av många fåglar och fladdermöss.

Solveig Sidblad, hortonom juli 2022

Angrepp av snedstreckad ekkstyltmal Foto: Torsten Grimbe

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar