Torkskadade prydnadsbuskar, hur göra?

FRÅGA: Jag har en stor klätterhortensia som tagit väldigt mycket stryk av torkan denna sommar (2018). I stort sett alla blad är bruna och yttre grenar torra, men det verkar finnas levande ved längre in. Den har aldrig fått torkskador tidigare, den är minst 20 år gammal. Hur ska jag göra för att få den att överleva till nästa säsong. Jag har också en rododendron där några blad rullat ut sig efter augustiregnet, medan flera grenar fortfarande har helt hoprullade och hängande blad. Ska jag skära in dessa växter
till levande ved redan nu under JAS, eller till och med minska storleken ytterligare, eller ska jag låta dem vara till våren? Finns det något annat jag kan göra för att få dem att överleva?

SVAR: Ja, det var extremt torrt sommaren 2018 och att rododendron har svårt att klara sin vattenförsörjning med sina förhållandevis grunda rötter är förståeligt. Du beskär den till våren när du bättre kan bedöma konsekvenserna av torkskadan. Kanske kan den reparera skadan under hösten. Dessutom svarar den bäst med nytillväxt efter beskärning på våren. Däremot är klätterhortensian en blödare och den skulle jag skära in till frisk ved nu under JAS (juli–augusti– september). Viktigt är att du nästa vår ser till att dessa växter får vatten så att de orkar växa. Under hösten ska vi väl kunna räkna med normal nederbörd annars vattnar du, men överdriv inte bevattningen, eftersom de nu försvagade och kanske förstörda rötterna lättare tar skada om de blir stående i vatten.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar