Osynlig förgätmigej

Fråga: Vi planterade en stor mängd kaukasisk förgätmigej, Brunnera macrophylla, i en slänt förra hösten, i olika fält med myskmadra emellan. När första frosten kom svartnade Brunnera-bladen och blev en ”sörja”. Nu har jag gått och petat i de svarta bladen och av plantorna syns inga spår. Myskmadran är ju grön och fin.

Svar: Tycker inte det finns anledning till oro. Myskmadra har vintergröna blad och syns hela året, om än lite ”väderbiten”. Kaukasisk förgätmigej vissnar ner helt och hållet. Den kommer säkert som vanligt nu med våren. Brunnera är lite känslig för vinterväta och kan av den orsaken gå ut om den planterats på ”fel” plats. Dvs ett läge där det inte torkar upp ordentligt utan håller sig fuktigt under vintern (för övrigt vanligare orsak till att perenner dör än kyla) eller om jorden är tung lera. Det borde inte vara någon fara för det i slänten.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 2 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar