Livsmedels-beredskap

En ny sida i vår kunskapsdatabas. Skicka in dina frågor under Trädgårdsrådgivning så publiceras svaret här.

Målet med Sveriges livsmedelsberedskap är att alla ska ha tillräckligt med vatten att dricka och mat att äta även vid kris och krig. Det är inte så enkelt som att bara bygga upp livsmedelslager. Beredskapen behöver stå på flera ben. Livsmedelsberedskapen är också beroende av att andra delar i samhället fungerar. Till exempel transporter, energi, finansiella tjänster, med mera.

Så säkrar vi Sveriges tillgång på mat och dricksvatten

För att alla ska få tillräckligt med näring även vid kris och krig behöver Sveriges försörjningsförmåga bli starkare, det vill säga förmågan att se till att maten når fram till matborden. Det handlar bland annat om att ha ett livskraftigt svenskt lantbruk och svensk livsmedelsindustri.

Livsmedelsberedskap handlar heller inte bara om mängden mat utan även om vilken sorts mat och näring som vi behöver få i oss för att hålla oss friska.

Så här skriver Livsmedelsverket, läs mer på deras sida …

Under årets beredskapsvecka får du chansen att lära dig mer om hur du kan hantera skörden i en värld utan el. Det handlar om olika sätt att förlänga livet på dina grönsaker med hjälp av råttfria stukor, att låta vara kvar i jorden, att torka, lägga in, konservera och fermentera.
Föreläsare: Susanna Prytz, erfaren odlare och inspiratör, medlem i FOBO och Sesam (två av medlemsföreningarna i FOR)
Inspelningen är från 2023-10-8, Koloniträdgårdsförbundet i samarbete med Studiefrämjandet.

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar