Konstiga fläckar på gräsmattan

Fråga: År efter år får jag efter vintern en konstig, rosavit pappersliknande beläggning på gräsmattan. Där dör gräset och jag får så om nästan varje år på de ”angripna” fläckarna. Vad är det?

Svar: Du har troligen fått snömögel på ditt gräs. Jag skulle tro att du ofta lägger upp snö på de platser som drabbas och där hamnar gräset tätt liggande mot jorden. Angreppen av snömögelsvampen (Microdochium nivale) startar oftast redan på hösten vid kyla och fukt. Då bildas mindre fläckar med ett tunt flor av vita eller rosa svamptrådar. Lägg inte upp snö på gräsmattan i fortsättningen. Gödsla gräsmattan på försommaren och undvik att gödsla den på sensommaren eftersom det gynnar svampen. Räfsa de angripna fläckarna på våren så att de grässtrån som ligger ”klistrade” mot markytan ruggas upp.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 6 2010

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar