Nyckelpigor ohyra eller nyttodjur

Fråga: Vet någon vad detta är för odjur? Finns det något att göra åt det?

Svar: Detta är absolut inget odjur utan puppa av nyckelpiga! Så dessa ska du vara mycket rädd om. De finns där för att de bekämpat bladlöss. Larverna har ätit bladlöss på din planta, sen förpuppas de och en ny vuxen nyckelpiga kläcks så småningom. Även den vuxna nyckelpigan äter bladlöss. Lär dig även känna igen alla stadierna, det finns bra bilder på internet.

Solveig Sidblad, Koloniförbundet 2014

Foto: By ©entomartIn case of publication or commercial use, Entomart wishes then to be warned (http://www.entomart.be/contact.html), but this without obligation. Thank you., Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16263329

Enligt entmologi.se http://www.entomologi.se/hexapoda/coleoptera/nyckelpigor.html#starten finns det 65 arters nyckelpigor i Sverige. Varav en lever av mjöldagg. Så gynnar nyckelpigorna i din trädgård genom att sätta växter som blommar tidigt på våren som exempelvis sälg. Gör sedan diverse gömställen till nyckelpigorna så de har lättare att klara vintern. Samt placera ut vattenbad anpassade till insekter. https://rikaretradgard.se/

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2021

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar