VAD ÄR ORGANISK-BIOLOGISK ODLING?

Fråga: Vad är organisk-biologisk odling?

Svar: Organisk-Biologisk odling är att man odlar med naturen som förebild.

Se till att jorden i dina odlingar alltid är täckt med organiskt material. Materialet skyddar mot uttorkning och när det bryts ner frigörs näring och mullhalten i jorden ökar

I naturen är det daggmaskar och andra organismer som luckrar jorden och ser till att strukturen blir bra. Låt dom sköta sitt jobb och skippa spaden.

I naturen lever många växter tillsammans. Skapa ett rikt ekosystem i dina odlingar, en samodling skapar biologisk mångfald som gör dina växter motståndskraftiga och friska.

Läs mer på FOBO´s hemsida http://www.fobo.se/

Marek Rolenec, FOBO Förbundet Organisk-Biologisk Odling 2019

 

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar