Kopparspik

Fråga: Någon har slagit ett tiotal kopparspikar i en 70-årig hästkastanj och i en 40-årig lind. Spikarna satt bara några dygn i träden. Hur skadlig är koppar för träden och hur lång tid tar det att döda ett vuxet träd?

Svar: Vetenskapliga försök att med kopparspik döda träd har utförts vid Institut für Baumpflege i Hamburg av Dr Dujesiefken. Försöket att avliva friska träd med denna metod misslyckades. Träden var helt oberörda. Det behövs säkert stora mängder kopparoxid för att skada ett träd allvarligt. För att uppnå önskat resultat måste spikarna sättas mycket tätt. De träd som i detta fall utsatts för ett sabotageförsök har inte lidit någon skada. Förövarna till sådana tilltag bör man i första hand söka i grannskapet där man kan ha obehag av trädens skugga eller höstlöven. Klaus Vollbrecht, Movium Direkt 5/03

Eva Wirén, Hemträdgården nr 6 2003

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar