Ogräs under nysatt thujahäck

FRÅGA: Vi har en tujahäck med 30 små plantor, planterade med en halv meters mellanrum. De planterades för två år sedan i en öppen rabatt som under sommaren blir överväxt med ogräs. Någon har sagt att vi kan hålla efter ogräset med en grästrimmer. Vad är ert råd?

SVAR: Under etableringen tills tujorna har börjat växa ordentligt är det bäst att mekaniskt rensa bort ogräset i rabatten. Ogräset konkurrerar med tujorna och hämmar deras utveckling. Om ogräset trimmas blir det snart som en gräsmatta runt tujorna, vilket hindrar och stjäl vatten och näring från plantorna. Öppen jord är att föredra. Efter att ni noggrant rensat bort ogräset kan ni lägga ut ett ca 3 cm tjockt lager med barkmull på ytan. Upprepa kommande år för att hålla jorden lucker och lättrensad. Barkmullen håller även jorden fuktigare. Tujorna kan även behöva vattnas de första åren tills de är väletablerade

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr3 2021 https://svensktradgard.se/

Foto: Henrik Bodin

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar