Beskära gran

FRÅGA: Jag har en vanlig gran på min tomt som vi har belysning i på vintern. Granen har nu blivit för hög och skulle behöva toppas och formas runt om. Kan jag göra detta och i så fall när?

SVAR: Ja, granen vill bli stor och vill man hålla den i en viss storlek får man beskära den regelbundet. Precis som man gör med en granhäck. Bäst är att börja när granen ännu är ung och successivt bygga upp dess täthet runtom. Toppskotten behålls obeskurna tills granen fått önskad höjd. Eftersom granar inte bildar nya skott på äldre ved, görs beskärningen på årsskotten, när de är fullt utvecklade i juni–juli. Dessa beskärs in till ungefär hälften. Jag anar att din gran redan är för stor och att du är tvungen att korta in mer än bara årskotten för att få till ”rätt” bredd och täthet på granen. Då beskär du in toppen på alla sidogrenarna ovanför en förgrening, så att bakomliggande förgreningar på grenen täcker upp och döljer ingreppet. Även dessa sidogrenar kortas in. Ta inte bort mer än en tredjedel av grenarna. Detta ingrepp kan göras under vårvintern med efterföljande beskärning av årsskotten till sommaren. Sedan får du fortsätta med beskärningen årligen för att granen ska hålla önskad form.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 1 2016

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar