Skorvsvamp på potatis

Fråga: Vad behöver “min” jord då jag i somras fick så otroligt mycket skorvangrepp. Vet att gräsmattan bredvid är mycket sur och ska kalkas i höst,  är det någonting som också gynnar jorden i potatislandet?

Svar: Nej du ska inte kalka potatislandet. Det kan gynna skorven. Det viktigaste för att motverka skorv är att välja motståndskraftiga sorter, byta odlingsplats och vattna regelbundet så att inte jorden torkar ut helt. Använd inte halmrik gödsel, den gör jorden mer torkkänslig.

Solveig Sidblad, Koloniförbundet 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar