Boken har vriden stam

FRÅGA: Vad har hänt med den här bokplantan?

SVAR: Det här fenomenet syns ibland ute i naturen. Inte så ofta i villaträdgårdarna. När bokplantan var smal och liten växte det upp en klängväxt runt den. Många gånger är det kaprifol. Efterhand som bokplantan växer till i tjocklek stryper klängväxten delar av stammen och ger detta utseende. Ibland dödar klängväxten trädet. Ibland går klängväxten av och trädet kan växa på som vanligt. Ibland kan trädet valla in klängväxten i själva stammen.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr3 2021 https://svensktradgard.se/

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar