Boken har vriden stam

FRÅGA: Vad har hänt med den här bokplantan?

SVAR: Det här fenomenet syns ibland ute i naturen. Inte så ofta i villaträdgårdarna. När bokplantan var smal och liten växte det upp en klängväxt runt den. Många gånger är det kaprifol. Efterhand som bokplantan växer till i tjocklek stryper klängväxten delar av stammen och ger detta utseende. Ibland dödar klängväxten trädet. Ibland går klängväxten av och trädet kan växa på som vanligt. Ibland kan trädet valla in klängväxten i själva stammen.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr3 2021 https://svensktradgard.se/

Foto: Henrik Bodin

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar