Odla i sandjord

Fråga: Jag har några funderingar kring odling på sandjord. Min sambo och jag ska byta koloniområde och är helt ovana att odla i sand och vet ju att den är mer näringsfattig och lättuttorkad. Är det nåt som du vet INTE trivs på sand? Kan tänka mig att svarta vinbär, och kanske buskar generellt, vill ha en mer näringsrik och ‘fet’ fuktighetshållande jord. Tror du det stämmer? Äppelträd och andra fruktträd – är det nåt man bör göra för dem i sandjord?

Svar: Ja det stämmer som du säger att sandjord är näringsfattig och torkkänslig. Men om den förbättras med mull (kompost, torv, barkmull, plantjord) så blir den både mer närings- och vattenhållande. Det som kan vara svårt att odla på sandjord är de mest närings- och vattenkrävande växterna som kål, purjo, squash, gurka, rosor (undantag vildrosor) liksom rena fuktälskare som strandiris, ormbunkar m fl. Svarta vinbär vill helst också ha det lite fuktigare men med jordförbättring brukar de gå bra även på sandjord. Fruktträd är beroende av bra dränering så då är sandjorden bra men för bra tillväxt behöver de regelbunden gödsling och vattning åtminstone under etableringen, gärna också lite kalk eftersom sandjorden oftast är ganska kalkfattig.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 4 2011

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar