Löv som jordförbättring

Fråga: I vårt köksträdgårdsland har det, med undantag för vissa år, vuxit ganska klent. Jag har under tre års tid på hösten grävt ner ett decimetertjockt lager av löv från äppleträden. Tycker det har påverkat växtligheten positivt, men inte i år. Ska jag fortsätta med lövinblandning eller ej?

Svar: Det är bra att tillföra löv till jorden eftersom de bidrar till att öka mullhalten. Men brukar man ner större mängder regelbundet kan det nog behövas lite extra kväve, t ex hönsgödsel eller blodmjöl, på våren, eftersom löven är kvävefattiga och ”stjäl” kväve från jorden medan de bryts ner, vilket kan ge sämre växt hos grönsakerna.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 6 2002

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar