Lägga material i komposten på vintern

Fråga: Kan man fortsätta att lägga frukt- och grönsaksavfall på komposten vintertid, bryts det ner? Eller måste man slänga allt härligt organiskt material i hushållssoporna under vinterhalvåret?

Svar: Visst kan du fortsätta att lägga frukt- och grönsaksavfall på komposten även vintertid. Det bryts ju inte ner lika lätt under vintern och under en period avstannar processen helt och komposten fryser till, åtminstone på ytan. Men så fort vårvärmen kommer så startar processen igen.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 1 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar