Gnagskador på fruktträd

Fråga: På grund av den myckna snön har hararna kommit åt att gnaga på fruktträdens stammar och grenar.

  1. Finns det hopp om att träden klarar sig ?
  2. Ska de skadade grenarna klippas av ?
  3. Är det något annat jag ska göra för att rädda träden ?

Svar: Ja du är inte ensam att ha drabbats. När det är mycket snö ger sig harar och rådjur på allt de kommer åt ovan snön. Men visst kan träden klara sig även om det blir att bygga upp en ny krona.

Ibland gnager harar ganska ytligt på barken så att det fortfarande finns ett lager kvar innan man kommer in till veden. Det lagret kan faktiskt “läka” om det skyddas. Sätt en svart sopsäck över skadorna. Tejpa både under och över skadan, så det blir lufttät. Plastpåsen ska sättas dit så snart skadan upptäcks. Och den behöver sitta kvar fram till slutet av sommaren. Var gnagen ytliga har det kvarvarande barklagret och kambiet vuxit till och börjat täcka över gnagskadorna. Trädet kommer klara sig även om det blir en försämrad tillväxt under några år och någon av huvudstammarna dör. Var det djupa gnag kommer trädet troligtvis dö under sommaren. 

Går det direkt konstatera gnagskador ända in till veden runt stammen. Är det byte av träd som gäller. 

Är man intresserad av ympning och förädling av fruktträd. Kan man alltid göra bryggympningar över skadorna. Ta årsskott som är tillräckligt långa. Ympa fast nederdelen av årsskottet under skadan och ovandelen ovanför skadan. Vid ett lyckat resultat kommer flödena från rot till blad gå via dessa ympar. 

Henrik Bodin, FOR-rådgivare

 

Foto. Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar