Hurdalrosen

Fråga: Jag har fått en ros som heter Hurdalsros. Första året fick jag inga blommor, men ett skott som for iväg ca 2 m. I år fick jag några skära blommor som blommade i max 3 dagar. Vad är det för en ros, vilka är de bästa förhållandena och hur ska jag beskära den för att få den bästa blomningen?

Svar: Hurdalsrosen (’Hurdal’) hör till gruppen Alba-rosor. Det är en blomrik buskros, troligen med tyskt ursprung. Kraftigt växtsätt, blomning från ca slutet av juni till slutet av juli. Skuggtålig, härdig, anspråkslös och lättodlad. Kan vissa år angripas av mjöldagg. Ca 2,5 m. Allt enligt Lars-Åke Gustavssons ”Rosor för Nordiska trädgårdar”. Beskärningen handlar om att då och då gallra ur de äldsta grenarna, dvs ta av dem nere vid marken. Väldigt långa årsskott kan toppas något för att rosen ska få fin form. Den ska alltså inte behöva beskäras på något särskilt vis för att blomma bra. Du får nog ge dig till tåls något år till, och se om den inte kommer med lite rikligare och långvarigare blomning framöver.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 1 2005

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar