Larver på kålen

Fråga: Vårat trädgårdsland med kål har blivit invaderat av larver. Vi har nu även dessa larver på husväggen. Vi kommer att gräva upp all kål nu o slänga.
Hur sanerar vi landet bäst?
Kan de finnas kvar i landet nästa år?
Kan de finnas på andra ställen i trädgården nästa år, då de nu krupit iväg till husväggen.
Skall kålen brännas?
Hur tar vi bäst bort den?
Kan larverna spridas som sagt?

Svar: Det kan vara svårt att odla kålväxter eftersom de även är populära bland många skadedjur. Larverna kommer både från kålfjäril, kålmal och mest troligt rovfjäril eller rapsfjäril. Ingen av dessa skadedjur övervintrar i jorden, på huset eller på några växter. Det finns alltså inga puppor av larverna i jorden. Du behöver inte bränna plantorna. Fjärilarna kommer flygande på försommaren. Det bästa sättet att slippa larverna är att täcka kålplantorna på våren med fiberduk och förankra den väl så att inte fjärilarna smiter in och lägger ägg.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar