Vad är det som äter på vårt sedumtak?

FRÅGA? Hjälp! Vi har ett vackert sedumtak som invaderas av flygande insekter och larver som väver nät och äter på växterna. Vet ni vad det är? Och vad kan man göra åt det? Vi är rädda om vårt vackra sedumtak!

SVAR: Det är förmodligen blyspinnmal, även kallad prickig fetbladsspinnmal, Yponomeuta sedella, enligt uppgift från Sveriges lantbruksuniversitet, som har hittat till ert sedumtak. Malen hinner med två generationer under samma säsong, så den flyger både på våren och under sommaren. Kärleksört är en favorit enligt litteraturen, och då är det troligt att det är det mongoliska fetbladet, Hylotelephium ewersii (tidigare Sedum ewersii), som är en vanlig, rosablommande art i sedumtak, som är mest angripen. Honan lägger ägg på bladen. Ur dessa utvecklas larver som sedan äter på bladen och spinner in sig i ett skyddande nät. Växterna dör sällan av angreppet men de blir försvagade och fula och andra arter tar över i takvegetationen. Man kan hoppas på att naturliga fiender som t ex parasitsteklar så småningom reglerar malens angrepp. Vill ni göra en insats för att minska skadegöraren kan ni försöka med följande. Malen flyger på natten och dras till ljus och det kan vara ett sätt att locka till sig malarna och fånga in dem. Man kan även försöka samla in nätansamlingarna rent mekaniskt och på så vis oskadliggöra en del larver och puppor (vita, spolformade kokonger). Även biologisk bekämpning av fjärilslarverna med bakterien Bacillus thuringiensis, preparat Larvskydd kan testas, men effekten är oviss genom att larverna mestadels lever skyddade. Till en början gör larverna gångar i bladen för att sedan tillsammans spinna in sig i en lös spinnväv och äta på bladen. För bästa effekt börjar man bekämpningen när de första små larverna dyker upp och ännu inte är helt inspunna. Preparatet bör hamna på växterna där larverna äter och effekten är bäst på unga larver. Efter några dagar dör de larver som fått i sig av medlet. Följ anvisningarna på förpackningen. Spruta ut vätskan på kvällen och inte i sol, regn eller blåst. Behandlingen upprepas med ca en veckas mellanrum, om man ser att den har haft effekt, dvs att man upptäcker döda larver. Har den biologiska bekämpningen dålig effekt kan man i stället försöka använda ett godkänt pyretrumpreparat. Sedan gäller det att hålla koll hela säsongen eftersom malen, som sagt, hinner med två generationer per säsong.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2014

Foto: Jan-Eric Bertilsson
Foto: Jan-Eric Bertilsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar