Vildvin utan häftplattor

Fråga: Har jagat runt ett tag efter vanligt vildvin, ej självklättrande. Alltså vildvin som brukar benämnas t ex Parthenocissus vitacea ( inserta) eller Parthenocissus quinquefolia ( vitacea). Hittar inte detta någonstans… Hur går man till väga för att hitta leverantör?

Svar: Jag rekommenderar dig att ta kontakt med Trädgårdsamatörerna närmast dig, https://www.tradgardsamatorerna.se/. I den föreningen brukar det finnas medlemmar som odlar de flesta växter som annars är svåra att få tag på. Annars får du fråga efter den nya e-plantan Parthenocissus vitacea ‘Trapets E’ https://www.eplanta.com/show_vaxt.php?ID=293

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar