Knoppdöd på rhododendron

Frågor: Skador på rododendron är vanliga i vår rådgivning.

Svar: Nu har en ny svampsjukdom, Pycnostysanus azaleae, konstaterats i Helsingborg. Den yttrar sig i form av döda, bruna blomknoppar som aldrig slår ut på buskarna. Knopparna får så småningom massor av brunsvarta utväxter i form av 2 mm små stavar med en liten knopp ytterst. Det är svampens sporbärare, se närbilden. Blomknopparna kan även mörkna av andra orsaker men dessa sporbärare är karakteristiska för denna sjukdom. Infektionstrycket minskas genom att man plockar bort angripna knoppar. Svampen sprids med rododendronstriten, Graphocephala fennahi, som är under spridning i landet.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2016

Foto: Ingrid Åkesson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar