Guldalm

Fråga: Jag har en guldalm som har skjutit rotskott. Bladen på dem är gröna. Är guldalmen ympad eller kan jag räkna med att bladen blir gula bara skotten blir större?

Svar: Mest troligt är din guldalm ympad på vanlig alm och att det kommit ett skott från grundstammen. Ta bort den annars kommer det bli en vanlig alm av din guldalm.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivning 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar