Varför blir det inga plommon?

FRÅGA: Har ett plommonträd av en sort som inte vill blomma och ge frukt. Trädet är tre år gammalt och hade förra året två blommor men ingen frukt och detta år har det inte blommat alls. Trädet ser friskt och fint ut och beskars i höstas av en beskärningsutbildad person. Varför kommer inga blommor och därmed inga plommon? Vi har en ganska stor trädgård med olika fruktträd, bl a ett mindre, nyare plommonträd av sorten ’Victoria’ som verkar komma riktigt bra med flera blommor detta år.

SVAR: En sort som inte ger frukt finns inte men det kan uppstå individer som aldrig blommar och ger frukt, det är dock ovanligt. Att ge upp efter bara tre år är alldeles för kort tid i ett fruktträds liv. Du skriver inte vilken sort det är. En vanlig plommonsort i Sverige heter ’Reine Claude d’Oullins’ (även kallad Renklo på en del håll) och är ett gult plommon. Under sina första år växer det väldigt kraftigt och bär ingen eller lite frukt så länge som fram till tio års ålder, då det ”lugnar ner” sig och bär sedan rikligt med plommon. Ha tålamod med dina fruktträd! Bygg i stället upp en hållbar och bra krona på ditt unga fruktträd under tiden och räkna med de stora skördarna först efter ca tio år på växtplatsen.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 3 2015

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar