Beskära nerium

FRÅGA: Har en manshög nerium som står under glastak på sommaren och alltid blommar fantastiskt. Den står i ca 5 grader under vintervilan. Jag har aldrig vågat beskära den. Kan jag skära ner den några decimeter nu på hösten? Kan jag skära bort utblommade blomklasar utan att riskera att blomningen uteblir?

SVAR: Den vackra och för övrigt mycket giftiga medelhavsväxten nerium, Nerium oleander, kan bli rejält stor även odlad i kruka här i Sverige. Om man tycker att en beskärning behövs är våren (februari) absolut bästa tidpunkt. Givetvis dör den inte om man t ex av utrymmesskäl behöver beskära lätt även på hösten. Beskärning påverkar inte den framtida blomningen, får nerium bara vintervila vid 5–10 grader blommar den sedan fint. Av nerium finns över 400 namnsorter med enkla eller dubbla, rosa, gula eller vita blommor som ibland doftar. Nerium har en mycket lång odlingstradition som svensk krukväxt.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 5 2015

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar