Angrepp på vinbärsklasar

Fråga: På våra vinbärsbuskar blir det spinn över bären, vad kan jag göra åt det?

Svar: Vinbärsbusken kan vara angripen av krusbärsmottet, en fjärilslarv som spinner in bärklasarna, bären brådmognar (mognar i förtid) och skrumpnar. Larven är ca 2 cm lång som fullvuxen och är gulgrön med ett svart, glänsande huvud. Tag bort brådmogna i förtid så snart som möjligt! Nu är det kanske för sent men det kommer en ny säsong. Man kan även lägga en marktäckningsduk under buskarna för att försvåra för larverna att efter angreppet ta sig ner i marken där de övervintrar som puppor. Duken försvårar även för fjärilen att ta sig upp på våren.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2008

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar