Angrepp på vinbärsklasar

Fråga: På våra vinbärsbuskar blir det spinn över bären, vad kan jag göra åt det?

Svar: Vinbärsbusken kan vara angripen av krusbärsmottet, en fjärilslarv som spinner in bärklasarna, bären brådmognar (mognar i förtid) och skrumpnar. Larven är ca 2 cm lång som fullvuxen och är gulgrön med ett svart, glänsande huvud. Tag bort brådmogna i förtid så snart som möjligt! Nu är det kanske för sent men det kommer en ny säsong. Man kan även lägga en marktäckningsduk under buskarna för att försvåra för larverna att efter angreppet ta sig ner i marken där de övervintrar som puppor. Duken försvårar även för fjärilen att ta sig upp på våren.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar