Fåglarnas favoriter

Fråga: Jag har i höst äntligen blivit med koloniträdgård. Nu är det mest gräsmatta och lågklippt häck men jag vill skapa ett paradis för fåglar. Då jag inte kommer vara på lotten under vinterhalvåret så blir det svårt med frömatning. Har du några tips på träd eller buskar som kan gynna fåglar året om?

Svar: Träd och buskar är i många fall grunden för att nå en hög biologisk mångfald. De ökar trädgårdens volym och ger livsutrymmen för många olika insektsarter som fåglarna i sin tur är beroende av för att kunna föda upp sina ungar. På hösten ger de mat i form av nötter och bär. En bra tumregel är att välja träd och buskar som får röda frukter då det lockar många fåglar. De är även en plats för bobyggen och ger skydd från rovfåglar och rovdjur. Det är dock inte alla koloniträdgårdsområden som tillåter att det planteras starkväxande träd då dessa på sikt kan skapa problem genom att de blir för stora och skuggar grannlotterna. Kolla därför alltid med styrelsen först vilka regler som gäller i din förening. Jag har här valt att presentera några bra och lättodlade lågväxande träd och buskar som uppskattas av fåglar.

Rönnar: Bland rönnarna finns det många spännande sorter att välja bland. Antingen som lägre träd eller buskar. Rönnbären är mycket populära bland framförallt trastar och sidensvansar. Härdighet varierar men flera sorter fungerar upp till zon 6. En favorit är japansk rönn ”Carmencita” E (Sorbus commixta) som har ett vackert sirligt bladverk och får lackröda bär. Trädet blir inte mycket högre än 4 meter.

Prydnadsaplar: Till prydnadsaplarna räknas traditionellt aplarna (Malus) med små frukter. De odlas framförallt för det höga prydnadsvärdet. Överdådigt vacker blomning på våren. Och på hösten små äpplen som varierar i färg från ljusgrönt, gult, rött och till och med mörklila allt beroende på vilken sort man väljer att plantera.  Fåglarna älskar frukterna.
En anspråkslös och attraktiv buske är bukettapeln (Malus toringo var. sargentii) Västerås E som är härdig upp till zon 6. Får vackert gult bladverk på hösten. Men ger framförallt generöst med rödrosa frukter som hänger kvar under lång period. Koltrastar och bofinkar uppskattar frukterna.

Ett annat tips är att välja taggiga buskar som även ger attraktiva bär. Inte så roliga när de ska klippas men ger ett bra skydd mot rovdjur för de fågelarter som bygger sina bon i buskage såsom koltrast, svarthätta, gärdsmyg och näktergalen. Berberis är växter på frammarsch som haft dåligt rykte men som nu börjar bli populära igen. Finns många olika sorter, med bladfärger från mörkgrönt till gult. Flera sorter får underbara höstfärger. Bildar täta och taggiga buskage som uppskattas av bobyggande småfåglar. De små röda frukterna uppskattas av mesar. Vanligast är häckberberis (Berberis thunbergii) som är härdig upp till zon 6.

Hagtorn kan odlas i trädgården som buske, träd eller som häckväxt. Får röda frukter som uppskattas av många fågelarter. Särskilt vanliga besökare är sidensvansarna. Taggarna erbjuder dessutom ett effektivt skydd från katter. Jag kan rekommendera häckhagtorn (Crataegus flabellata var grayana) som bildar en stor buske eller litet träd. Höjden blir ca 3 meter och är härdig upp till zon 8.

Har du plats tycker jag även att du ska plantera några städsegröna barrträd. De ger ett bra skydd och kamouflage under vintern för våra stannfåglar när alla andra träd och buskar är avlövade. Varför inte välja en (Juniperus communis)? Det finns flera olika sorter att välja mellan som är härdiga i Sverige. Alltifrån den trattformade sorten Kantarell (E) till avlånga eller krypande former. Bären uppskattas av bland annat gulsparv och grönfink.

Förutom träd och buskar så finns det många perenner att välja på vars fröställningar uppskattas av fåglar under höst och vinter. Klipp därför inte ner perennerna förrän tidig vår. Satsar du även på ett fågelbad och fågelholkar så har du kommit flera steg närmare ett fågelparadis på kolonilotten. Lycka till!

Ulf Nilsson, Koloniträdgården, nr4 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar