Myror på rosorna

Fråga: Förra året var det mycket myror på mina rosor. Äter de på knopparna?

Svar: Nej, det är inte rosknopparna som intresserar myrorna utan bladlössen på rosen. Bladlössen utsöndrar en sockerrik vätska, så kallad honungsdagg, som myrorna är mycket förtjusta i. De till och med försvarar bladlössen mot deras fiender som till exempel nyckelpigor och parasitsteklar. Till nackdel för oss fritidsodlare. I den yrkesmässiga fruktodlingen pågår försök att förbättra den biologiska bekämpningen genom att erbjuda myrorna sockerrik vätska i närheten av träden. Målet är att myrorna ska tappa intresset för bladlössen som därmed förlorar sina tuffa livvakter.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 1 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar