Hur tas popcornmajs omhand?

FRÅGA: Hur tar man hand om popcornmajs och när skördar man den?

SVAR: Låt de mogna fröna, majskornen, torka på kolven i rumsvärme i ca två veckor innan du skalar av dem. Kornen ska kunna tas bort från kolven utan att gå sönder innan du försöker poppa dem. Kornen kan även sitta kvar på kolven tills du använder dem. Majskornen kan sedan förvaras i en ventilerad burk eller påse i rumsvärme. Det är en speciell känsla när de egna kornen blir popcorn och man får ha överseende med att de sällan blir så stora som köpta.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr4 2020, https://svensktradgard.se/

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar