Missbildade syrener

Fråga: Varför har så många syrener missbildade blad och skott nu i år?

Svar: Vintern, våren och försommaren 2020 har inte erbjudit något bra klimat för syrener. Speciellt många bondsyrener (Syringa vulgaris) har farit illa. Det som syns på plantorna är troligast en kombination av klimatet och att de påverkats av en bakteriesjukdom som heter syrenbakterios (Pseudomonas syringae pv. syringae) eller  en svampsjukdom (Verticillium albo-atrum). Det är alltså svårt att säga om det är sen frost eller torka som gjort skadorna eller om det är någon av ovan nämnda sjukdomar. För är plantan nedsatt av en sjukdom har den svårare att klara sen vårfrost.

Det man kan göra om syrenen är skadad är att ta bort de döda grenarna eller svårt angripna grenarna. Är det bara enstaka blad som ser dåliga ut kan man plocka bort dessa. Allt dåligt växtmaterial ska brännas. Nästa steg är att förse syrenplantorna med vatten och näring. En stark syrenplanta som har mycket energi kan stå emot dessa sjukdomar och leva med dem. Men en försvagad plantan kommer dö.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Syren angripen av syrenbakterios. Unga skott får svarta fläckar och knopparna förstörs.

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar