Kungsmynta eller oregano?

FRÅGA: Min odlingslott är övervuxen av en ganska mesig sort av oregano med mycket svag smak. Den är hög med vita eller rosa blommor. Jag har fått för mig att den här oreganon kallas kungsmynta. Men nu har jag köpt äkta oregano enligt uppgift på etiketten. Den är mindre, kompaktare och smakar så mycket oregano att tungspetsen domnar bort! Är det här två olika arter?

SVAR: Av kungsmynta finns den rena arten, Origanum vulgare som även växer vild, men även ett otal namnsorter med olika egenskaper. De sprider sig lätt med frö, och ger plantor med skiftande egenskaper som följd. Underarten Origanum vulgare ssp. hirtum går under namnet grekisk oregano och brukar säljas som ”äkta oregano” och det är med stor sannolikhet denna du köpt. Vilken som är mer eller mindre äkta låter jag vara osagt, men denna smakar väldigt mycket mer.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 2 2014

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar