Vit beläggning på perennbladen? Mjöldagg

Fråga: Bladen på perenner i min rabatt med gammaldags tema får en vit beläggning. Främst kommer det på höstflox (inte alla) och höstastrar. Vad är det och kan jag göra något åt detta?

Svar: Du har fått mjöldagg på dina perenner. Mjöldagg är en svamp som angriper växter och ger dem en vit beläggning. Den gynnas av torka, i motsats till de flesta andra svampar. Bland höstflox finns det sorter som är mjöldaggsresistenta (= kan inte få): ’David’ (vit), ’Eventide’ (blålila), ’Orange Perfection’ (orangeröd) och ’Starfire’ (cerise). Bland astrarna finns inga resistenta sorter utan du bör flytta plantorna till en fuktigare växtplats. Mjöldagg går även att bekämpa (2 tsk såpa + 2 tsk bikarbonat blandas i 1 liter vatten, spraya på växten så fort angrepp syns). Denna insats måste sättas in varje år och upprepas under växtsäsongen. Jag tycker därför att det bästa är att flytta eller kassera växten.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården
Hem – Riksförbundet Svensk Trädgård (svensktradgard.se)

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar