Vinbärsgallkvalster

Fråga: I Ängsholmens odlingsförening har vi, på din inrådan, bestämt att gräva upp alla vinbärsbuskar på grund av vinbärsgallkvalster. Jag har nu börjat gräva och det är inte det lättaste när man har gamla buskar. Jag får följa rötterna långt in på grannens lott. Hur viktigt är det att få tag på varenda rottråd? Vi klipper först ner buskarna, gräver sedan runtom och lösgör rötterna. Har du något annat tips?

Svar: Nej, du behöver inte slita ihjäl dig på att få bort alla rottrådar. Det viktiga är att få bort plantan och de grövsta rötterna runt plantan. Den kan inte skjuta rena rotskott och vare sig kvalster eller virus kan smitta via rötter i jorden. Sen är det förstås bra att byta ut så mycket jord som möjligt om man tänker plantera buskar på samma plats eller helt enkelt välja en annan plats för nya buskar. Inte på grund av smittan utan för att de trivs bättre i ny/förbättrad jord. Vänta med att plantera nya buskar till våren så det får gå en vinter emellan.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar