Problem med hallonen

Fråga: Vi i Tvillingsta Koloniförening i Örnsköldsvik har i år drabbats av något i våra hallonodlingar, som vi inte sett tidigare här. Ett par dm långa “sidorgrenar” från “huvudstammen”, ser först ut att ha blivit avbrutna. Efter ett tag blir de vissnade bladen gråaktiga och det ser brunt-“murket” ut där sidoskotten suttit. Vi tycker dock inte att det stämmer in på beskrivningen av hallonskottsjuka. Därför undrar vi över vad det här kan vara och hur vi kan bekämpa “sjukdomen” eller angreppen på våra hallonbuskar?

Angreppen finns hos alla koloniodlare och även bland vildhallonen intill koloniodlingsområdet.

Svar: Det mest troliga är att det är apelöronviveln (Otiorynchus singularis) som angripit plantorna. När jag dissekerade plantmaterialet så kunde jag inte konstatera några larver eller puppor i märgen på skotten. Det är därför troligt att skadegöraren har tuggat på skotten utifrån vilket den vuxna apelöronviveln gör. Skotten blir försvagade och bryts därför lätt.

Apelöronvivlen är en smutsgrå centimeterlång vivel med långt snyte. De är svåra att få syn på då de är nattaktiva och deras färg gör att de är väl kamouflerade dagtid då de oftast befinner sig på marken i närheten av sina värdväxter.

Under vår och början på sommaren äter de fullvuxna vivlarna på nybildade sidoskott som lätt bryts av och vissnar ner. De kan även bita på nybildade knoppar och blad. Vid slutet av högsommaren börjar honorna att lägga ägg i jorden. Från äggen kläcks larver som lever i jorden på växtrötter men sällan gör stor skada på halllonrötterna. Larverna övervintrar och förpuppas på våren. En ny generation vuxna apelöronvivlar tar sig ut från pupporna på våren för att ge sig ut på  jakt efter värdväxter att äta på. Apelöronviveln kan även angripa andra växtslag som t ex vildvin, kaprifol och unga äppelträd.

Åtgärd: Vuxna apelöronvivlar  kan i fritidsodling bekämpas med täckta klisterfällor på marken under hallonplantorna för att undvika att de kryper upp i hallonskotten. Detta görs med fördel under vår och tidig sommar. Bekämpning av larver kan göras under hösten med insektsparasitära nematoder.

Ulf Nilsson, SLU 2014

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar