Hur beskärs oxbärshäck?

FRÅGA: Vi har vad vi tror är en häckoxbärs-häck och undrar hur man bäst föryngrar den. Vågar vi kapa av den långt nere? Häcken är gammal och många stammar är halvruttna nere vid roten och bryts loss. Rädsla finns att det som blir kvar inte klarar av att skjuta nya och kraftiga skott. Kanske är det bättre att avvakta tills häcken blir så dålig att vi nyplanterar i stället.

 

SVAR: Det stämmer att du har en häckoxbärshäck. Om plantorna börjar bli dåliga, är det alltid en chansning att klippa ner dem till 10–20 cm över marken, vilket man gör vid en föryngring. För häckoxbärsplantorna kan antingen ge upp eller börja växa riktigt bra. För att lyckas så bra som möjligt ska ni klippa ner häcken, när snön och tjälen har försvunnit, men innan den börjar växa. Då är växten i vila och har mest näring i rötterna och mest vilja att börja växa igen. Såga ner alla grenar till 10–20 cm över marken. När tjälen har släppt ordentligt, rensar ni bort ogräs och gräs kring plantorna och lägger på hönsgödsel eller kompost, så att häcken lätt kan hitta ny näring, när den ska börja växa igen. För att bevara fukten i marken rekommenderar jag, att ni lägger på ett lager barkmull (5–10 cm) över den nakna jorden. Det är viktigt att plantorna lätt hittar vatten och näring när de ska börja växa igen, så extra vattning vid en torr vår är positivt. Troligast är att det kommer många nya skott, för i de flesta fall går det bra att föryngra häckoxbär, även om det finns mycket gammalt, dött i häcken. Skulle några plantor dö, kan ni sätta i nya plantor på sensommaren, när ni ser vilka plantor som inte ville börja växa igen. Försök att förbättra med så mycket ny jord som möjligt på de platser ni ska plantera nya plantor.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 5 2017

Foto Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar