Ändras odlingszonerna med klimatförändringarna?

FRÅGA: Jag hade letat efter information om växtzoner och bl a hos Boverket hittade jag information om att växtzonerna flyttas längre upp med anledning av klimatpåverkan. Jag sökte igen och hittade zonkartan och undrar hur aktuell kartan är och var den kommer ifrån?

Svar: Detta är en aktuell fråga som Riksförbundet Svensk Trädgård lät undersöka för något år sedan. Det visade sig att zonkartan stämmer förhållandevis bra i sina gränsdragningar mellan zonerna. Men det gäller att förhålla sig till kartan på rätt sätt. Klimatet förändras och en växt som tidigare endast klarade zon 3, kan nu även växa i zon 4. Det gäller alltså att ange rätt zon på växten och det är denna växtspecifika angivelse som bör uppdateras, medan zonkartans geografiska indelning mellan zonerna håller rätt bra, även om klimatet i zonerna ändras. Sedan är frågan vem som kan ge rätt zonangivelse på växterna, för det går inte att automatiskt att flytta alla växter till en högre zon, eftersom deras ursprung, anpassningar och härdighet varierar. Vissa växter t o m förlorar i härdighet när vintrarna blir mer instabila. De lokala växtförhållandena och mikroklimatet påverkar även hur en växt klarar sig. Våra gemensamma växterfarenheter blir viktiga att ta tillvara. 2018 togs det fram två faktablad om zonkartan.
 Länk till faktabladen.


Zonkartan är Riksförbundet Svensk Trädgårds, och har sitt ursprung i äppelodlingszoner. Vi benämner zonerna som odlingszoner, inte växtzoner. Prova gärna den digitalazonkartan!  https://svensktradgard.se/tradgardsrad/zonkartan/digitala-zonkartan/

 

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 1 2017

Illustration: Riksförbundet Svensk Trädgård

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar