Problem med päron

Fråga: Jag har en fråga som gäller vårt gamla päronträd. I år har vi inte fått någon frukt på det, det brukar ge frukt vartannat år. Det har fått någon sorts sjukdom eller skadeinsektsangrepp. Bladen är gröna med orangea fläckar och så blir det man kan likna det vid att det ser ut som formen på en larv fast det är inte en larv. Men det är bruna upphöjningar med små bubblor på. Det brukar bli i alla fall en frukt men i år absolut ingenting. Vad är detta för något konstigt? Vi har aldrig besprutat, trädet är gammalt vi flyttade in här 1982 och då fanns det här.

Svar: Det är päronrost som angripit dina päron. Det börjar bli ett allt större problem i stora delar av södra Sverige. Det finns inget bekämpningsmedel att ta till för oss fritidsodlare. Det enda säkra sättet att bli av med päronrosten är att utrota angripna prydnadsenar (sävenbom, Juniperus sabina, kinesisk en, J. chinensis och trädgårdsen, J. media) i omgivningen eftersom det är där svampen övervintrar. Obs! alla prydnadsenar är inte mottagliga för rosten.

På enarna yttrar sig angreppen som gelérost, orange geléaktiga tungor av svamp på grenarna, på våren. Ta bort alla angripna buskar. Ett säkerhetsavståndet mellan päron och känsliga enar rekommenderas till 400 m. Som du förstår är detta inte en lätt uppgift för en enskild villa- eller koloniägare eftersom det berör hela områden. Gå samman med dina grannar för gemensam aktion.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2006

Redaktörens tillägg: läs mer om päronrost i Riksförbundet Svensk Trädgårds faktablad  http://www.tradgard.org/kunskap/kunskapsbank/faktabladen/32_paronrost.pdf eller koloniförbundets faktablad http://www2.kolonitradgardsforbundet.se/wp-content/uploads/2013/09/L%C3%A4tt-om-odling-46.pdf

 

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar