Använda gammal potatis

FRÅGA: Jag har några gamla potatisar som fått ordentliga groddar. Kan de användas som sättpotatis?

SVAR: Oftast är potatis som fått långa, bleka groddar och har knölar som är ordentligt skrumpna, försvagade. Sådana ska du slänga. Men är knölarna förhållandevis fasta och friska kan du ta bort de långa groddarna och lägga potatisarna ljust, men svalt, så får de knubbiga, gröna groddar, innan de planteras ut. Själv brukar jag ta sticklingar, om det blivit utvuxna groddar på sorter man absolut behöver bevara eller på dyrt certifierat potatisutsäde, och sticka i jord i krukor för rotning före utplantering. Då får man många plantor av både groddar och knöl. Lite pyssel, men det fungerar och det hinner bli skörd av plantorna.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 2 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar