Hål i humlebladen

Fråga: De senaste 3 åren har jag tidigt på säsongen fått hål i bladen på min humleplanta. Det slutar med att nästan alla bladen är uppätna. Bara bladnerverna kvar. Ser ingen ohyra. Vad kan det vara?

Svar: Det låter som plantan angrips av någon fjärilslarv. De kan vara svåra att upptäcka i tid. Och i slutet äter de väldigt glupskt innan de tar sig iväg från växten för att förpuppa sig. På just humle är det vanligt med angrepp av puckligt näbbfly/ humlefly (Hypena rostralis). Fjärilen är en oansenlig lite brunaktig fjäril på cirka 3 centimeter. Tidigt på våren lägger honorna ägg på humlerankorna. Larverna kläcks efter någon vecka och börjar genast äta på bladundersidorna. De äter ofta hål mitt i bladen. Hålen blir större efterhand och till sluta av med är bara bladnerverna kvar. Larverna är gröna och blir cirka 2 centimeter långa. Larverna övervintrar som puppor i jordytan under plantan.

Det man kan göra för att motverka angrepp är att tidigt under säsongen leta efter hål på humlebladen. Syns det hål leta efter larver på undersidan av bladen. Klämma ihjäl dessa. På hösten eller tidigt på våren rensa noga kring plantan. Ta bort det översta jordlagret och ersätta det med ny jord. Ofta räcker dessa åtgärder för att minska angreppen. Skulle det inte räcka kan man behandla med godkända insektsmedel när man ser hålen i bladen.

Henrik Bodin ,FOR-rådgivare 2021, https://svensktradgard.se/

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar