Lyckas med dillen


Fråga:
Tycker det är svårt att lycka med dill i mitt grönsaksland. Hur gör jag bäst?

Svar: Dill kan vara en krånglig gröda. Den trivs som bäst i näringsrik, lucker och lätt fuktig jord. På tung lerjord är det svårt att få bra resultat. Då kan det vara bättre att så dillen i pallkrage eller kruka fylld med påsjord. Sådden kan påbörjas så fort jorden reder sig. Så dillen i flera omgångar i rader med ca 40 cm avstånd emellan. Det går även bra att bredså. Om det är kronorna som man vill åt så ökas radavståndet till 50 cm.

Vi är nog många odlare, som trots goda förberedelser, sått dill och konstaterat en fin uppkomst för att några dagar senare upptäcka vissnande plantor. Detta beror framförallt på att dill kan angripas av flera olika svampsjukdomar. Detta undviks bäst genom att inte odla dill, eller andra växter ur den flockblomstriga växtfamiljen såsom palsternacka och morot, oftare än vart 6:e år på samma plats.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 1 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar