Varför gror det inte?

FRÅGA: Varför grodde inte mina grönsaksfrön som jag sådde i pallkragar i fjol? Jag misstänker att det var något fel på jorden, för i krukor med köpejord gick det bättre. I pallkragarna använder jag mycket kompostjord och gödslar med kogödsel från påse. Fröna var inte gamla och jag täckte sådderna med fiberduk.

SVAR: En anledning kan vara att jorden är för näringsrik för de små fröna. Kanske tillför du för mycket av den ofta hönsgödselberikade kogödseln som köps i säck (följ doseringsanvisningarna på påsen, ca 5 liter per kvadratmeter brukar vara lämpligt som grundgödsling). Det kan också vara din kompostjord som inte är riktigt mogen och att du tillför för mycket av den. Färdig kompost luktar och ser ut som jord och ingående produkter är nedbrutna och går inte att känna igen. Latrin- och hushållskompost är generellt näringsrikare än trädgårdskompost. Gör gärna ett jämförande test på kompostjorden genom att så frön av snabbgroende smörgåskrasse i ren, sållad kompostjord respektive i sandblandad kompostjord (ungefär en tredjedel finkornig sand) och ett tredje kärl med köpt såjord. Det räcker med mindre tråg och ett jorddjup på någon centimeter. Så inomhus med en temperatur på ca 20 grader och håll sådderna fuktiga. Jämför groningsresultatet. Dålig groning och gula plantor i kompostjorden indikerar omogen kompost som behöver efterkomposteras längre eller användas i mindre mängd i dina odlingskragar. Är resultatet jämnare och grönare i den sandblandade kompostjorden eller i den köpta såjorden är det någon av dessa blandningar du kan använda att så i. Det kan även vara jorden i dina pallkragar som är för grov för de små fröna. Fröna får då ingen bra jordkontakt och torkar lättare. Även i det hänseendet är det bra att använda finkornig såjord i såraderna. Vattna i raden innan såjorden läggs ut. Så när temperaturen är den rätta för respektive gröda. Bönor trilskas garanterat om jorden är för blöt, kall och med en temperatur under 15 grader, medan sallat däremot inte vill ha en temperatur över 20 grader för att kunna gro. Håll jämn fuktighet och täck med fiberduk för jämnare groningsförhållanden. Ge inte upp och bättre lycka detta år.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 2 2016

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar