Går det äta kål som angripits av klumprotsjuka?

Fråga: Min grönkål har angripits av klumprotsjuka. Går bladen att äta trots detta?

Svar: Jag fick vända mig till Ann-Charlotte Wallenhammar på Hushållningssällskapet som är Sveriges ledande expert på klumprotssjuka. Hon svarar att det går bra att äta produkter där rötterna är angripna. När det gäller infekterade kålrötter så kan det vara bra att veta att sporerna passerar tarmkanalen hos kor, gris, häst och kyckling och behåller livsdugligheten.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 3 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar