Lökväxter ihop med perenner

Fråga: Jag har en rabatt med bl.a. tulpaner, scilla och pärlblommor. Jag har funderat på att även sätta marktäckare i rabatten. Är det då risk att de blommor jag har kommer att kvävas eller kommer de upp ändå?

Svar: Du kan sätta marktäckare bland dina lökar. Men välj några som inte har ett alltför tätt rotsystem. Beroende på om din rabatt är solig eller skuggig så följer här några förslag.

Soligt: blodnäva, mossflox, kattmynta, silverarv, fjädernejlika, pipört

Skuggigt: sockblomma, myskmadra, alunrot, vitplister,liten praktdaggkåpa

Det går också att välja mer stationära perenner som inte breder ut sig lika kraftigt med rötterna (mindre konkurrens för lökarna) men ändå täcker bra med bladverket när lökarna blommat över. Bland astilbe, stäppsalvior, dagliljor, nävor, funkior och ormbunkar finns många bra sorter, fråga i växtbutiken.

Solveig Sidblad, FOR-rådgivare 2023

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar