Blåsor på videbladen

Fråga: Jag har ett hängvide där det blir bubblor på bladen gör man hål på dom finns där en larv vad är detta vad gör man?

Svar: Det låter som sälgbladgallmygga. Det enda man kan göra mot denna är att klippa bort angripna blad/skott så fort som möjligt så att inte larven hinner krypa ut och förpuppa sig i jorden.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 4 2009

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar