Tomatbladen blir missfärgade

Fråga: Vi har nu växthus för fjärde säsongen. Har mest tomater, även två vinrankor, physalis och paprika. I år problem med bruna fläckar på tomatbladen som sedan gulnar på hela plantan. Verkar sprida sig bland tomaterna. Är detta bladmögel tro? Bör vi i så fall slänga allt genast?

Svar: Detta ser ut som näringsbristsymtom närmare bestämt magnesiumbrist. Det behöver inte betyda att det är brist på magnesium i jorden. Det kan också bero på för lågt pH i jorden eller obalans mellan olika näringsämnen. Genom att kalka med dolomitkalk tillför man magnesium samtidigt som man höjer jordens pH-värde.  I en sandig jord som lätt torkar ut uppstår näringsbrist lättare eftersom växten tar upp näring genom vattnet i jorden. Gödsla med stallgödsel (3-4 kg/m²) så höjer du jordens mullhalt och vattenhållande förmåga och motverkar obalans av näringsämnen.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 3 2013

 

 

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar