Tomatbladen blir missfärgade

Fråga: Vi har nu växthus för fjärde säsongen. Har mest tomater, även två vinrankor, physalis och paprika. I år problem med bruna fläckar på tomatbladen som sedan gulnar på hela plantan. Verkar sprida sig bland tomaterna. Är detta bladmögel tro? Bör vi i så fall slänga allt genast?

Svar: Detta ser ut som näringsbristsymtom närmare bestämt magnesiumbrist. Det behöver inte betyda att det är brist på magnesium i jorden. Det kan också bero på för lågt pH i jorden eller obalans mellan olika näringsämnen. Genom att kalka med dolomitkalk tillför man magnesium samtidigt som man höjer jordens pH-värde.  I en sandig jord som lätt torkar ut uppstår näringsbrist lättare eftersom växten tar upp näring genom vattnet i jorden. Gödsla med stallgödsel (3-4 kg/m²) så höjer du jordens mullhalt och vattenhållande förmåga och motverkar obalans av näringsämnen.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 3 2013

 

 

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar