Varför blev rosbladen vita istället för gröna?

FRÅGA: Vi har fyra ganska stora klängrosor av sorten Flammentanz, som brukar blomma fantastiskt varje år. I år har många blad blivit delvis eller helt vita. Varför? Går det att göra något åt problemet?

SVAR: Det är den ojämna vårtemperaturen som orsakat skadorna. Det har varit kallt i en period just när klorofyllet skulle bildas i dessa blad. Då uteblir den processen och bladen blir vita. Ett vanligare fenomen är att de första bladen på våren blir ojämna på grund av låg temperatur precis när cellväggarna ska utvecklas. De nya bladen som kommer längre fram i sommar kommer vara helt normala. Inget att oroa sig över. (Denna fråga ställdes förra våren.)

Henrik Bodin, Hemträdgården nr3 2021 https://svensktradgard.se/

Foto: Bengt M

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar